Tuesday, July 16News That Matters

Month: September 2018

jay todays

Breaking News
નામ (સંજ્ઞા) અને તેના પ્રકાર *નામ (સંજ્ઞા) (Noun) :- કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ, પ્રાણી,ગુણ, ભાવ કે ક્રિયાને ઓળખવા માટે જે શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેને નામ કહે છે. - નામ વાક્યમાં કર્તા કે કર્મ ની જગ્યાએ આવી શકે છે. - નામ એ સંસ્કૃત ધાતુ ‘नम्’ પરથી ઉતરી આવ્યો છે. - કોઈપણ વાક્યમાં ક્રિયાપદ મુખ્ય પદ છે એના વિના વાક્ય થઈ શકતું નથી એનો અર્થ વાક્યમાં મુખ્ય હોય છે નામનો અર્થ વાક્યમાં ક્રિયાપદના અર્થ ને નમે છે એને ગૌણ કે અધીન રહે છે. - નામને સંજ્ઞા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. - નામને અંગ્રેજીમાં ‘Noun’ કહે છે. નામના કેટલાક ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે. નયન, ભૌમિક, મૌલિન (વ્યક્તિ) ટેબલ, વાટકી, વાટકી (વસ્તુ) ગળ્યું, તીખું, ખારું  (ગુણ) હોશિયારી, ક્રોધ, ભલાઈ (ભાવ) રમત, ગાયન, વાંચન (ક્રિયા) નામ અથવા સંજ્ઞાના નીચે મુજબ અલગ અલગ પ્રકાર પડે છે. સંજ્ઞા વાચક કે વ્યક્તિ વાચક
ghgfjhgfjfgjfgjf

ghgfjhgfjfgjfgjf

guj
  ક્રિયાપદ પરથી ભાવવાચક નામ રોવું – રુદન વાંચવું – વાંચન fdf જાગવું – જાગરણ રમવું – રમત     વિશેષણ પરથી ભાવવાચક નામ મૂર્ખ – મૂર્ખાઈ સુંદર – સુંદરતા હોશિયાર – હોશિયારી ઠંડુ – ઠંડક     જાતિવાચક પરથી ભાવવાચક નામ મનુષ્ય – મનુષ્યત્વ અધિકારી – અધિકાર પત્રકાર – પત્રકારત્વ અતિથિ – અતિથ્ય    
Uncategorized
નામ (સંજ્ઞા) અને તેના પ્રકાર   *નામ (સંજ્ઞા) (Noun) :- કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ, પ્રાણી,ગુણ, ભાવ કે ક્રિયાને ઓળખવા માટે જે શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેને નામ કહે છે.   - નામ વાક્યમાં કર્તા કે કર્મ ની જગ્યાએ આવી શકે છે. - નામ એ સંસ્કૃત ધાતુ ‘नम्’ પરથી ઉતરી આવ્યો છે. - કોઈપણ વાક્યમાં ક્રિયાપદ મુખ્ય પદ છે એના વિના વાક્ય થઈ શકતું નથી એનો અર્થ વાક્યમાં મુખ્ય હોય છે નામનો અર્થ વાક્યમાં ક્રિયાપદના અર્થ ને નમે છે એને ગૌણ કે અધીન રહે છે. - નામને સંજ્ઞા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. - નામને અંગ્રેજીમાં ‘Noun’ કહે છે.   નામના કેટલાક ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે.   નયન, ભૌમિક, મૌલિન (વ્યક્તિ) ટેબલ, વાટકી, વાટકી, (વસ્તુ) ગળ્યું, તીખું, ખારું  (ગુણ) હોશિયારી, ક્રોધ, ભલાઈ (ભાવ) રમત, ગાયન, વાંચન (ક્રિયા)   નામ અથવા સંજ્ઞાના નીચે મુજબ અલગ અલગ પ્રકાર પડે છે.   સ