Sunday, August 18News That Matters

ghgfjhgfjfgjfgjf

 

ક્રિયાપદ પરથી ભાવવાચક નામ

રોવું – રુદન

વાંચવું – વાંચન fdf

જાગવું – જાગરણ

રમવું – રમત  

 

વિશેષણ પરથી ભાવવાચક નામ

મૂર્ખ – મૂર્ખાઈ

સુંદર – સુંદરતા

હોશિયાર – હોશિયારી

ઠંડુઠંડક    

જાતિવાચક પરથી ભાવવાચક નામ

મનુષ્યમનુષ્યત્વ

અધિકારીઅધિકાર

પત્રકારપત્રકારત્વ

અતિથિઅતિથ્ય

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *